ARRANGEMENTER 2021

 2. halvår 
 
(Ret til ændringer forbeholdes!)
 
 
 
Torsdag d. 10. juni
 
Kl. 15.00  Six City Stompers Hotel Schaumburg
 
 
Lørdag d. 21. august
 
Kl. 12.00 Loveless Blue J Q (DK) Tobaks Fabrikken
 

Tirsdag den 31.08.

Kl. 20.00
Se referat under  'Om Jazzklub 93'
Tjørnevej 50, Holstebro 
Tilmelding på tlf. 21721817.
 
 
Lørdag d. 18. september
 
Kl. 12.00 
VT. 21. AUGUST
Hotel Schaumburg
 
 
Lørdag d. 16. oktober

Kl. 12.00 The Bob Nova Project (DK) 
 
Tobaks Fabrikken
 
 
Lørdag d. 20. november 
 
Kl. 12.00
 
Hotel Schaumburg
 
 
Lørdag d. 18. december
 
Kl. 12.00 River Jazz and Blues Band (DK) Hotel Schaumburg
 
 
 
 
---------------------------------
 
Jazzklub 93 Holstebro